Laura Bassi

Laura Bassi

Vem var hon?

Hon var den första kvinnliga professorn i Europa och en föregångare inom spridandet av newtonsk fysik.

Laura Bassi var en spetskompetens inom fysiken och gav privata kurser inom Isaac Newtons fysikupptäckter och Benjamin Franklins elektricitetslära långt innan landets universitet anammat utvecklingen. Bland de många hon influerade både inom och utom Italiens gränser finns Alessandro Volta (återuppfinnare av batteriet).

Född in i en av Bolognas mer förmögna familjer fick Laura under uppväxten sin utbildning av universitetslärare. Då hon även var en framstående student blev hon så småningom upptäckt av en av kyrkans kardinaler och han rekommenderade henne till högre studier. Detta ledde till att hon vid 21 års ålder tilldelades en professur inom anatomi vid universitetet i Bologna – Europas äldsta universitet, vilket två år senare följdes av en professur inom filosofi.

Ett drygt decennium senare hade kardinalen som upptäckte henne själv nått framgång och blivit påven Benidictus XIV. Fortfarande intresserad av vetenskap tillsatte han en elitgrupp av forskare kallad Benidettini. Bassi ansökte om en av platserna, men mötte  motstånd från sina likar – det passade sig ju inte med en kvinna. Hennes meriter blev dock avgörande.

Laura Bassi författade 28 vetenskapliga artiklar under sin livstid och två år innan sin död utsågs hon till professor i experimentell fysik – det ämne som hon ägnat merparten av sitt liv åt.

Mer?

Bolognas universitets sida om Laura Bassi.