Harvey Milk

Harvey Milk

Vem var han?

Gayaktivist som blev den första öppet homosexuella personen att bli vald till ett offentligt ämbete i U.S.A.

Efter ett kringflackande vuxenliv kom Harvey Milk i fyrtioårsåldern till San Fransisco och öppnade, tillsammans med sin dåvarande partner, en kamerabutik i gayområdet vid Castro Street. Under samma period pågick ett par stora kampanjer för homosexuellas rättigheter i staden, men det var inte förrän ett par år senare som Harvey gav sig in i politiken när han ansåg att stadens prioriteringar låg fel. Han ville låta individen få plats istället för de storföretag som börjat breda ut sig i stadskärnan.

Tack vare sin diplomati, fallenhet för att engagera andra och den ökande acceptansen för homosexuella lyckades han samla både Castros invånare och olika fackförbund bakom sig, men även den blivande borgmästaren George Moscomne som, när han blivit borgmästare, tillsatte Milk på en post vilket gjorde honom till den förste öppet homosexuelle i en stads styre i U.S.A. och på sitt tredje försök valdes han in i stadens fullmäktige.

Det var dock långt ifrån problemfritt.

Motståndet mot gayrättigheter var fortfarande stort med kampanjer lanserade av konservativt kristna. En av kampanjerna lyckades få bort den antidiskrimineringsstadga som nyligen stiftats, men den folkomröstning, Proposition 6, som propagerade för att homosexuella lärare och all skolpersonal som stöttade gayrättigheter skulle avskedas slogs ned med över en miljon rösters marginal.

Harvey var även i konflikt med en av de andra fullmäktigeledamöterna, Dan White, då Milk först stöttat Whites förslag om att förhindra byggandet av ett ungdomspsykiatriskt boende, men sedan ändrat sig efter att ha fått mer information. White röstade därefter konsekvent emot alla Milks förslag och hyste öppet agg mot honom.

Whites hat nådde sin kulmen efter att han avsagt sig sin position p.g.a. finansiella anledningar. När han ändrade sig ett par dagar senare ville borgmästare Moscone inte återta honom, utan planerade att tillsätta en annan person istället.

En halvtimme innan presskonferensen där ersättaren skulle presenteras tog sig Dan White in i stadshuset med en pistol, konfronterade borgmästare Moscone och sköt ihjäl honom. Efter det laddade han om, gick till Milks kontor och mördade även honom.

Innan sin död hade Harvey Milk gjort ett antal inspelningar där han förklarade vad han ville skulle hända om han blev utsatt för ett attentat, bland dessa fanns även en version av det tal för lika rättigheter han brukade hålla och som fått namnet Ge dem hopp – ett tal som var en av orsakerna till att Proposition 6 slogs ned.

Mer?

”If a bullet should enter my brain, let that bullet destroy every closet door.”

Milks tal Ge dem hopp, från en inspelning gjord kort innan mordet.

Dokumentären The times of Harvey Milk från 1984