Magnus Ladulås

Magnus Ladulås

Vem var han?

Svensk kung som med Alsnö Stadga formaliserade och avgränsade överhetens privilegier gentemot folket.

Magnus III Birgersson var son till Birger Jarl och prinsessan Ingeborg Eriksdotter. Dock var han son nummer två och skulle inte få ta över tronen, utan konspirerade med sin lillebror Erik för att manövrera till sig kronan från storebror Valdemar. Tillsammans drev de landet till gränsen av inbördeskrig innan Valdemar skrev över kronan till Magnus mot att han fick ta över hertigdömet Götaland.

Två av de stora förändringarna Magnus gjorde var att skattebefria kyrkan och sätta upp formella regler för frälset. Medan kyrkan slapp skatt och andra statliga pålagor fick herremännen begränsningar i hur de kunde uppföra sig mot undersåtarna – de fick inte längre våldgästa hur som helst, utan blev tvungna att dels betala för sig och dels gå genom en anvisningsman för att söka husrum, samt att de som hade gods inte fick ta ut skatt hur som helst (enligt en tolkning är det härifrån tillnamnet Ladulås kommer, men andra säger att det istället är en förvanskning av hans möjliga andranamn Vladislav eller Ladislaus – oavsett vilket användes det inte medan han levde).

Den främsta anledningen till reformerna var dock inte att hjälpa kyrkan, adeln, eller bönderna, utan att säkra och utvidga konungamakten, som dittills varit begränsad av regler kring kungagodset och militären. Nu kunde kungen istället utöka sin makt och sitt välde.

Mer?

Projektet att öppna Ladulås grav: Magnus Ladulås gravöppningsblogg