Kǒng Qiū (Kong Fuzi, Konfucius)

Kǒng Qiū (Konfucius)

Vem var han?

Han la grunden för konfucianismen, den moralfilosofi som varit statsideologi i Kina av och till och påverkat religion och filosofi i bl.a. Korea och Japan under de årtusenden som passerat sedan Qiūs levnad.

En del av den information som finns om Kǒng Qiū är väl närmre legend än fakta, men det som anses vara känt är att han föddes in i ”medelklassen” shi och dess tradition av intellektuellt arbete. Så småningom nådde han en post motsvarande justitieminister i hertigdömet Lu. Då han till skillnad från många andra i liknande position inte hade någon egen armé fick han förlita sig på sin diplomati för att få de tre mäktigaste familjerna att underkasta sig hertigens auktoritet.

Kǒng Qiū såg sig till sist tvungen att överge hertigen då denne misskött sina officiella plikter, men för att inte orsaka hertigdömet någon skada väntade Qiū tills en avsevärt mycket mindre miss inträffade dem emellan. Efter detta vandrade han land och rike kring för att försöka sprida sin filosofi till andra herremän. Något som dock inte bar frukt under hans livstid.

Där går f.ö. att se några av konfucianismens grundstenar: lojalitet, tron på hierarkier, rättfärdighet o.s.v. En av de största idéerna i hans filosofi är dock avskaffande av tanken om en ”nedärvd essens” till förmån för dygdetik och meritokrati. En prins var inte längre automatiskt att se som en nobel och värdig person, utan hur han agerade påverkade intrycket. På samma sätt kunde en ofrälse arbeta sig upp i hierarkin genom att föra sig rätt och klara de tester som sattes framför honom – åtminstone i teorin.

Mer?

Tsze-kung frågade: ”Finns ett ord som kan tjäna som en regel om praxis för hela livet?”
Kong Fuzi svarade: Är inte ömsesidighet sådant ord? Gör inte mot andra vad du inte vill ha gjort mot dig själv.” / ur Analekterna

Konfucius Analekter som ebok.