Guy Fawkes (Guido Fawkes)

 

Guy Fawkes

 

Vem var han?

Katolik som försökte spränga brittiska parlamentet för att återinföra katolicismen som statsreligion.

65 år efter att Henry VIII startade Englands skifte från katolicism till protestantism försökte Fawkes, medlem av en grupp katoliker, mörda den sittande kungen för att än en gång ställa Englands tron under Påvens styre. Guy Fawkes fångades på bar gärning i kulvertarna under parlamentet – med tillräckligt många tunnor svartkrut för att jämna byggnaden med marken. Han och hans medkonspiratörer infångades snabbt och dömdes till döden via utdragen tortyr.

När Guy var åtta dog hans far och modern gifte efter några år om sig med en man som var katolsk aktivist, så Fawkes fick en katolsk skolning och övertygelse. Övertygelsen var så stark att han i vuxen ålder sålde sina ägor och lämnade England för att kämpa med de katolska Spanien mot Nederländerna och Frankrike. Efter ett decennium av krigsinsatser reste han till Spanien, bytte namn till Guido och sökte stöd för en katolsk revolt på hemmaplan .

Hans revolutionsönskan verkade uppfyllas efter hemkomsten till England då han blev rekryterad till en grupp om tretton konspiratörer. Deras plan var att spränga parlamentet under dess högtidliga öppnande för att på så sätt bli av med den protestantiska ledningen, starta en katolsk revolt, kidnappa den då nioåriga prinsessan Elizabeth och indoktrinera henne till en katolsk marionett som de sen skulle placera på tronen. Konspirationen misslyckades dock då ett anonymt varningsbrev skickats till en av parlamentets katolska representanter i avsikt att varna honom från att vara på plats under attentatsdatumet, 5e november.

Redan året efter kom ett kungligt dekret om att fira att attentatet misslyckats och Bonfire Night, eller Guy Fawkes Night, sedan dess har firats i England med vårdkasar och bränning av Guy Fawkes-dockor.

Mer?

Konspirationen och attentatsförsöket har, utöver Guy Fawkes Night, givit upphov till ett barnkammarrim för att hålla det i åminnelse:

Remember, remember,
The Fifth of November,
Gunpowder treason and plot;
For I see no reason
Why Gunpowder Treason
Should ever be forgot.

I modern tid har Fawkes ironiskt nog (och helt tack vare den kontrafaktiska serien – eller snarare p.g.a. filmen baserad på serien – V för Vendetta) blivit symbolen för folkligt anarkistiskt motstånd mot auktoritära regimer och religioner i och med att den decentraliserade rörelsen Anonymous har tagit till sig symboliken.