William Wilberforce

William Wilberforce

Vem var han?

Abolitionist som blev frontfigur för avskaffandet av slaveriet inom Brittiska väldet.

Under en period när allt fler slavuppror organiserades och tidigare förslavade gjorde sina röster hörda nådde deras kamp även in den vita brittiska överklassen. I det brittiska parlamentet fanns William Wilberforce – en djupt troende evangelikal kristen som såg det som sin gudagivna uppgift att avskaffa slaveriet. 1807 lyckades han och kampanjen driva igenom en lag som avskaffade slavhandeln, åtminstone på pappret. Både slaveriet och slavhandeln fanns dock kvar p.g.a. ett kryphål i texten då den helt enkelt inte avskaffade slavhandeln kolonierna emellan.

Född in i en av Englands överklassfamiljer hade William ett utstakat liv framför sig, en plats i parlamentet och en garanterad politisk karriä. Men i 25-årsåldern, under en fritidsresa i Europa med familj och vänner, blev han frälst och ett par år senare övertygades han av sin vän Thomas Clarkson att kämpa mot slaveriet – en kamp som varade resten av hans liv. Opinionen var emot slaveriets avskaffande och abolitionisterna sågs som kufar, men kampanjen som bedrevs fick långsamt genomslag.

Slavupproret på Jamaica 1833 övertygade till sist britterna om att det inte längre var hållbart att hålla människor som slavar och regeringen beslöt att avskaffa det. Bara ett par dagar efter att Wilberforce, som var sjuklig och hade passerat de sjuttio, hörde nyheten om antislaverilagen somnade han in för gott i sviterna av influensa efter nära femtio års kamp.

Mer?

William Wilberforces korrespondens om bl.a. slaveriets avskaffande.