Metod

En kort metodbeskrivning:

Biografier

De första 100-150 namnen var ur minnet – folk jag läst / hört om tidigare som borde tas upp – resten via aktivt sökande och passivt finnande allteftersom. Några har trillat in via högt uppskattade tips.

Ett delmål är att åtminstone vart tionde ska vara någon som läsaren helt klart har hört talas om tidigare. Det finns även en klart definierad kvotering för att undvika den snedfördelning som finns i skolböckerna.

För att få tag i info om personerna är ju Wikipedia första anhalten, men eftersom wikin ju tyvärr p.g.a. sin hierarki har en viss slagsida gällande vad som tas upp och hur, är det inte bara kuriosa att söka reda på fler källor, utan direkt nödvändigt i många fall. Dessutom vill jag ju inte bara rapa upp en wiki-artikel.

Bilderna

Där det finns fotografier utgår jag från dem, i annat fall blir det en s.k. konstnärlig tolkning utifrån andra avbildningar eller beskrivningar.

Skiss i blyerts, fäst med tusch, ibland viss efterbehandling om något tuschstreck gick helt åt helsicke. Försöker hålla bildarbetet på max en timme.

Ett tillägg på “Metod

Lämna ett svar