Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli

Vem var han?

Italiensk filosof och politiker som med sitt verk Fursten beskrev hur makt kan erövras och behållas.

Det medeltida Italien var som så många andra inte ett enat land, utan bestod av oberoende stadsstater som ofta låg i krig med varandra. Italien plågades även av påvars, Frankrikes och Schweiz försök att utöka sina territorier. Niccolò Machiavelli växte upp i staden Florens, som då styrdes av familjen Medici, och fick en klassisk utbildning för att bli del av den politiska eliten.

Huset Medici störtades och Machiavelli fick en plats i den nya republiken som diplomat och byråkrat. En period var han ansvarig för stadens milis och både under och efter hans ledning försvarades Florens framgångsrikt i nära ett decennium med hjälp av hans taktiker tills huset Medici med hjälp av påven och spanska trupper erövrade den igen. Niccolò förlorade sin post och blev senare torterad på grund av anklagelser om att han skulle konspirerat mot det nygamla stadsstyret.

Efter detta drog han sig tillbaka till sitt gods och koncentrerade sig på författandet.

I sitt mest kända (och postumt utgivna) verk Fursten (Il Principe) analyserar Machiavelli härskare ur historien och sin samtid för att visa vilka metoder de använde för att nå framgång – något han ju hade haft möjlighet att studera på nära håll. Det som upprört en del läsare är att det centrala i Fursten är slutsatserna (eller rekommendationerna, beroende av läsning) att en makthavare inte ska tveka att agera utan moraliska betänkligheter då dessa ofta är ett hinder. Dock är den mer lämpad för despoter än demokrater, men det är nog bra för icke-despoterna att ha koll på de taktiker som rekommenderas – om inte annat så för att försvara sig och demokratin mot dem.

Mer?

”Den bästa befästningen är att inte bli hatad av folket, för om du är hatad av folket kommer de storma din befästning.”

Machiavellis Fursten i engelsk översättning.

Ordet machiavellisk syftar på ett agerande som inte skyr några medel för att nå målet.