Steve Biko

Stephen Bantu Biko

Vem var han?

Studentledare som med icke-våld kämpade mot apartheid och vars regimunderstödda mord ledde till en vändning i omvärldens opinion om Sydafrika.

Som en av förgrundsgestalt för the Black Consciousness Movement (BCM) hade Steve Biko en nyckelroll i att mobilisera Sydafrikas förtryckta majoritetsbefolkning efter att de mer militanta befrielseorganisationerna ANC och PAC mer eller mindre förbjudits. Det BCM stod för var en separatism med psykologisk, kroppslig och politisk frihet som mål – de förtryckta måste avprogrammeras och se sitt värde för att kunna kräva sin rätt innan en sant ”färgblind” organisation med även vita kunde bildas.

Uppvuxen i ett township med en mor som jobbade som hemhjälp i de intilliggande vita områdena och en far som dog tidigt tog sig Steve Biko ändå in på en läkarutbildning. Där var han till en början aktiv i den helt integrerade antiapartheid studentorganisationen National Union of South African Students, men graviterade allteftersom mot separatistisk aktion och var därför med att starta SASO, en studentorganisation för icke-vita, som sedan övergick i BCM efter polisens massaker på demonstranter i Sharpeville.

Engagemanget ledde till att universitet slängde ut honom, staten förbjöd honom att agera offentligt, och polisen trakasserade honom. Trots detta startade han fler organisationer med . Trakasserierna nådde sin kulmen när han arresterades för ”terrorism”, i dåtidens Sydafrika definierat som allt kunde störa den rådande ordningen, och skickades till förhör. Några veckor senare var han död.

Bikos död sas först bero på att han skulle ha hungerstrejkat, en historia som motsägs av både den korta tiden mellan fängslandet och dödsfallet, samt att Steves uttalade inställning var att inte avsiktligt skada sig själv för kampen (d.v.s. hugerstrejk var inte ett alternativ). Historien drogs tillbaka en kort tid därefter och en obduktion visade att dödsorsaken var massiva skador orsakade av grovt våld och tortyr.

Mer?

”Vi vet att alla förhållanden mellan vita och svarta i Sydafrika är förhållanden där vita är värda mer och svarta är värda mindre. Så först måste de vita fås att förstå att de bara är människor, inte värda mer. Samma sak med svarta. De måste fås att förstå att de också är människor, inte värda mindre.”

”Det fundamentala i svart medvetenhet är att svarta måste förkasta alla värdesystem som syftar till att göra dem till utlänningar i landet de är födda i och minska deras grundläggande mänskliga värdighet.”

Dokumentären The Life and Death of Steve Biko sänd strax efter hans död 1977.

Intervju med Biko

Peter Gabriels hyllningslåt, med klipp från filmen om Steve Bikos liv och död.