Katarina Taikon

Katarina Taikon

Vem var hon?

Romsk aktivist, författare, översättare och skådespelare.

Katarina Taikons livshistoria är i mångt och mycket en sammanfattning av den kamp de svenska romerna förde för sina rättigheter under nittonhundratalet. Med både debutverket Zigenerska och sina semi-självbiografiska böcker om Katitzi medvetandegjorde hon Sverige om den rasism och utsatthet som romerna utsattes för, men även om problem inom grupperna. Det exkluderande folkhemmet fick allteftersom vika sig och erkänna romernas rättigheter mycket tack vare Katarina Taikons insatser.

Katarina och systern Rosa fick tag i en upplaga av FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna och insåg att att även romer hade en rättighet att ha bostad, utbildning m.m. Deras kampanjer och aktivism ledde till stora förändringar för romernas situation. Katarina debatterade bland annat mot statsminister Tage Erlander om varför den planerade vuxenutbildningen för romer dröjde.

När Katarina var litet barn hade hennes familj förlorat sin inkomstkälla och via fosterföräldrar sattes hon på barnhem tills familjen en dag hämtade henne igen till det kringresande lägerlivet. Den första gången hon framträdde i offentligheten var i sextonårsåldern – i Arne Sucksdorffs film Uppbrott som handlar om förberedelserna för att flytta vidare från ett läger under Årstabron. Det var en film som ledde till ett decennium av småroller i allt från dramat Singoalla till en Åsa-Nisse-komedi.

Ett par år innan filmdebuten hade hon blivit bortgift, men tack vare filmandet kunde hon upplösa äktenskapet och bli sin egen. Det var början till en ständig kamp för sina och andras rättigheter, men vid femtio års ålder och en livstid av aktivism drabbades Katarina av ett hjärtstillestånd som försatte henne i ett koma som varade fram till hennes död tretton år senare.

Mer?

Jag säger inget som inte står inskrivet i FN:s stadgar. Jag har inte kläckt de geniala idéerna om mänskliga rättigheter. Jag vill bara att alla människor ska behandlas lika.

FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna.

Arne Sucksdorffs kortfilm Uppbrott hos Filmarkivet.