Ayn Rand

Ayn Rand

Vem var hon?

Författare som skapade objektivismen, en amoralfilosofi som påverkat världsekonomin den senare delen av nittonhundratalet och in på tvåtusentalet.

Genom sina artiklar och böcker, framför allt Urkällan (The Fountainhead) och Och världen skälvde (Atlas shrugged) spred hon objektivism till likasinnade och fick ett stort följe av både blivande och redan inflytelserika politiker och företagsledare.

Grundpelaren i Rands ideologi är vad hon kallade ”rationell egoism” – egenintresset ges ett absolut företräde och medkänsla ses som en svaghet. Objektivismens samhällssyn är att den som är framgångsrik förtjänar allt den kan ta medan den som inte är framgångsrik är en parasit, skatt är stöld och statens enda roll är att hantera rättsväsende och nationens försvar. Kryddat med Rands stöd till kolonialism och motstånd mot antidiskrimineringslagar har det slagit an en stäng hos många konservativa och liberaler / libertarianer.

Ayn föddes in i tsarväldets Ryssland och genomlevde som ung Ryska revolutionen där hennes familj förlorade sina tillgångar och samhällsposition, men när bolsjevikerna tog makten möjliggjorde det för henne att få en universitetsutbildning, något hon inte skulle fått under det tidigare systemet. efter utbildningen fick hon flytta till U.S.A. där hon tog sig till Hollywood för att bli manusförfattare. Hennes framgång kom istället som författare av Urkällan – en bok som tog henne sju år att skriva och som innehåller grunderna för objektivismen.

Under McCarthy-erans kommunistjakt var Ayn starkt engagerad i åsiktsregistreringen i Hollywood och vittnade bland annat mot misstänkt kommunistisk propaganda samt försökte anmäla filmer för förtal av marknaden. I samma veva skrev hon sitt andra stora verk, Och världen skälvde, där objektivismens dogmer finslipas i berättelsen om hur företagstopparna beslutar sig för att ta sin hand från världen och de ovårdade massorna faller ned i kaos eftersom de inte klarar sig utan sina övermänniskor. Boken var en ännu större hit, trots ljumma recensioner.

I sjuttioårsåldern drabbades Rand av rökningsrelaterad lungcancer och behövde hjälp av det sociala för sin vård och omsorg. Hon fortsatte dock vara objektivist till sin död.

Mer?

I filmen Dirty Dancing överlämnas boken Urkällan med orden ”Vissa räknas, andra räknas inte.”

En av Ayn Rands lärjungar är före detta ordföranden för U.S.A:s centralbank, Alan Greenspan, vars policy om mindre regleringar av finansmarknaden anses ligga bakom finanskrisen som startade 2007.

Bokcirkeln Flumskolan läser och diskuterar Och världen skälvde.