Ching Shih ( 鄭氏, Shi Xianggu, 石香姑)

鄭氏

Vem var hon?

Under en kort karriär som piratkapten lyckades hon skapa världens största pirat-armada, besegra de kinesiska, brittiska och portugisiska flottorna, samt överleva.

Shi Xianggus avtryck i historien börjar då hon rövades bort från en bordell av piraten Ching I, som tros ha behövt en symbolhustru för att dölja sitt förhållande med sin närmaste man Cheung Po Tsai. Äktenskapet var dock lyckat eftersom Shi snabbt blev en av Chings rådgivare.

När Ching I omkom sex år senare tog Xianggu över och ledde piratflottan under namnet Ching Shih – ”Chings änka”. För att befästa sin position tog hon Cheung Po Tsai som partner då han var både lojal och hade en erkänd auktoritet över piraterna. Detta innebar dock inte att hon var en svag ledare – hennes regler för flottan var hårda och den som bröt dem straffades brutalt. Den som vägrade lyda Ching Shihs order avrättades omgående.

Under de år som Shih ledde flottan var den Sydkinesiska Havets skräck och tog även kontroll över byar och städer. Konkurrerande piratgrupper utplånades eller införlivades och bestod till sist av bortåt 80 000 mannar och 1500 djonker.

Detta var naturligtvis inte något som Kinas regering accepterade, så den kinesiska flottan sattes in för att slå ned Röda Fanas Flotta en gång för alla. Kina förlorade 63 skepp och ett antal tusen man som antingen dödades eller gick över till piraterna när de tillfångatagits. De skepp ur brittiska och portugisiska flottorna som kontrakterats i samma ärende klarade sig inte mycket bättre.

Kina gav upp och erbjöd till sist en amnesti för att få fred. Som villkor för att lägga ner piratlivet förhandlade Shih fram att färre än fyra hundra av piraterna fick något straff – många fick tvärtemot både behålla sitt piratbyte och gavs anställning inom militären.

Ching Shih själv drog sig tillbaka, öppnade en spelhall och dog långt senare av naturliga orsaker.

Mer?

Några punkter ur Ching Shihs piratlag:

  • Den som gav egna order utan att ha det förankrat hos överordnade halshöggs på stället.
  • Desertörer fick öronen avskurna.
  • Ingen fick stjäla från de bönder som hjälpte flottan.
  • Allt byte las i den gemensamma kassan och piraten som kom med bytet fick 20% av värdet, undantaget kontanter där nästan allt gick till att införskaffa förnödenheter.
  • Kvinnliga fångar var skyddade på så sätt att våldtäkt straffades med döden för förövaren, samma gällde i och för sig frivilligt sex mellan en pirat och en fånge – med tillägget att även kvinnan avrättades. En kvinnlig fånge kunde få sin (relativa) frihet antingen genom att hennes familj betalade lösen eller att hon gjordes till piratens officiella konkubin (som han var tvungen att vara trogen, annars blev han avrättad).