• Sojourner Truth - abolitionist och kvinnosakskämpe

    Sojourner Truth

    standard